ZZP Zonder Zorgen

Bedrijven in paniek over arbeidsrelatie met ZZP'er

15-01-2016

Bedrijven maken zich ernstig zorgen dat zij achteraf loonheffing moeten gaan betalen voor de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die zij inhuren. Ook vrezen zij dat sommige zzp'ers alsnog als werknemer behandeld willen worden.

Reden voor de zorg is de beoogde vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) per ... 1 april. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, zet deze wetswijziging de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op losse schroeven. Bedrijven zijn druk bezig de risico's daarvan af te wentelen.

Opdrachtgevers die tot nu toe veel gebruik maakten van zzp’ers zoeken naarstig naar mogelijkheden om geen rechtstreekse overeenkomsten te hoeven aangaan met zelfstandige opdrachtnemers. Zij verwijzen freelancers naar payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars om te vermijden dat zij als werkgever worden aangemerkt, waardoor zij de extra kosten die daarbij komen kijken kunnen vermijden. De Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) bevestigt dit beeld. Ook de belangenorganisatie ZZP Nederland ziet dit gebeuren.

Zowel belangenorganisaties als fiscaal deskundigen waarschuwen dat zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie staat als opdrachtgevers en opdrachtnemers geen rechtstreekse overeenkomst aangaan. De bemiddelaar loopt dan het risico als werkgever te worden aangemerkt. Als die zijn verplichtingen niet kan nakomen, zoals afdracht van loonbelasting en sociale lasten, draait de opdrachtgever daarvoor op.