ZZP Zonder Zorgen

Bewaarplicht ondernemers en particulieren

04-12-2015

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Basisgegevens als in- en verkoopfacturen en bankafschriften / overzichten met bankmutaties moeten 7 jaar bewaard blijven.

Voor Particulieren geldt deze bewaarplicht niet, maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om je administratie en de daarbij horende basisgegevens in ieder geval 5 ...jaar te bewaren.

In veel gevallen sturen de banken geen afschriften meer. Je kunt de bankmutaties digitaal inzien. Na verloop van tijd (vaak 15 maanden, maar dit is per bank verschillend) zijn de mutaties niet meer zondermeer toegankelijk. Het kost dan in voorkomende gevallen veel moeite (en vaak ook geld) om de mutaties alsnog beschikbaar te krijgen.

Wij raden je aan periodiek (bijvoorbeeld aan het einde van een maand, kwartaal of jaar) de mutaties te printen of bijvoorbeeld in pdf op te slaan.

Je kunt dan te allen tijde over de gegevens beschikken en gemakkelijk op eventuele daarmee samenhangende vragen van Belastingdienst of accountant antwoord geven.