ZZP Zonder Zorgen

Een bericht voor alle ZZP’ERS: Einde VAR definitief 1 mei 2016

05-02-2016

De VAR wordt definitief afgeschaft op 1 mei 2016, nu de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De toezeggingen van staatssecretaris Wiebes blijken dus voldoende om het wetsvoorstel in veilige haven te loodsen. De implementatiefase begint op 1 mei en loopt door tot 1 mei 2017. Daarna geldt alleen het nieuwe systeem van modelovereenkomsten. Een onafhankelijk expertpanel gaat de modelovereenkomsten juridisch toetsen. Of het systeem van modelovereenkomsten een substantiële verbetering is ten opzichte van de VAR is nog steeds onzeker. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen.