ZZP Zonder Zorgen

Belastingtarieven 2015

INKOMSTENBELASTING

Tarief Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)

2015: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht

Tot AOW-leeftijd:

Belastbaar inkomen

meer dan

doch niet

meer dan

belasting-

tarief

tarief premie

volks-

verzekeringen

totaal

tarief

heffing over

totaal van de

schijven

€ 0 € 19.822  8,35% 28,15% 36,50% €  7.234
€ 19.822 € 33.589 13,85% 28,15% 42,00% € 13.015
€ 33.589 € 57.585 42,00%   42,00% € 23.093
€ 57.585   52,00%   52,00%  

Vanaf AOW-leeftijd:

Belastbaar inkomen

meer dan

doch niet

meer dan

belasting-

tarief

tarief premie

volks-

verzekeringen

totaal

tarief

heffing over

totaal van de

schijven

€ 0 € 19.822  8,35% 10,25% 18,60% € 3.686
€ 19.822 € 33.589 13,85% 10,25% 24,10% € 7.003
€ 33.589 € 57.585 42,00%   42,00% € 17.081
€ 57.585   52,00%   52,00%  

2015: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht

67 jaar en ouder

Belastbaar inkomen

meer dan

doch niet

meer dan

belasting-

tarief

tarief premie

volks-verzekeringen

totaal

tarief

heffing over

totaal van de schijven

€ 0 € 19.822  8,35% 10,25% 18,60% €  3.686
€ 19.822 € 33.589 13,85% 10,25% 24,10% € 7.067
€ 33.589 € 57.585 42,00%   42,00% € 17.032
€ 57.585   52,00%   52,00%  

Tarief Box 2

2015: (gehele belastbare bedrag) 25%

2014: (tot € 250.000) 22%, vanaf € 250.000 25% 

Tarief Box 3 

2015: 30%

2014: 30%

OMZETBELASTING

   2015 2014 2013 2012 vanaf 1-10  2012 vanaf 1-1
algemeen  21,00% 21,00% 21,00% 21,00%  19,00%
verlaagd  6,00% 6,00% 6,00% 6,00%  6,00%
nul-atief  0,00% 0,00% 0,00 0,00%  0,00%
vrijgesteld  - - - -  -
landbouw forfait  5,71 5,71% 5,71% 5,71%  5,37%