ZZP Zonder Zorgen

Berekening bijtelling

Berekening bijtelling

Het voordeel van het privégebruik is een percentage van de catalogusprijs van de auto.

Bijtelling in 2015: 

CO2-uitstoot

Percentage bijtelling 

0 gr/km  4%
1 t/m 50 gr/km  7%
51 t/m 82 gr/km  14%
83 t/m 110 gr/km  20%
111 of meer  25%

Als je in een zuinige auto rijdt, gelden de lagere percentages, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Welk bijtellingspercentage geldt, hangt ook af van het moment waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De Belastingdienst geeft per jaar de bijtellingspercentages voor milieuvriendelijke auto's.

Bijtelling in 2016

Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan. De Tweede en Eerste Kamer hebben deze maatregel uit het Belastingplan 2015 goedgekeurd.

Bijtellingspercentages   per 1-1-2016 voor nieuwe auto’s

CO2-uitstoot

Percentage bijtelling

0 gr/km

4%

1 t/m 50 gr/km  15%
51 t/m 106 gr/km  21%
107 en meer 25%

De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto's die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd.

Bijtelling vanaf 2017

Het kabinet wil de autobelastingen beter laten aansluiten bij deze tijd. Hierdoor worden de autobelastingen efficiënter, stabieler en eenvoudiger. Het kabinet wil bijvoorbeeld minder bijtellingscategorieën en een lager algemeen bijtellingspercentage.