ZZP Zonder Zorgen

Eigen woning

Heb je een eigen woning dan heeft dit invloed op je aangifte inkomstenbelasting.

(Negatieve) inkomsten uit eigen woning

Bij je inkomsten tel je op het eigenwoningforfait, een jaarlijks wijzigend percentage van de WOZ-waarde.

Op je inkomsten breng je in mindering de volgende kosten:

  •   rente van je hypotheek of lening;
  •   eenmalige aftrekbare kosten (veelal financieringskosten bij aankoop);
  •   periodieke betalingen erfpacht, opstal of beklemming;
  •   bepaalde kosten voor een rijksmonument.

Bijleenregeling en eigen woningreserve

Wanneer je je huis verkoopt en de opbrengst is hoger dan de eigen woningschuld, dan kan dit invloed hebben op de aftrekbaarheid van de rente van een lening voor een nieuwe woning. Deze overwaarde wordt ook wel eigen woningreserve genoemd.

De rente over deze lening is dan slechts aftrekbaar voor dat gedeelte dat lager of gelijk is aan de aanschafwaarde van de nieuwe woning onder aftrek van de eigen woningreserve.