ZZP Zonder Zorgen

Inkomstenbelasting

Je betaalt belasting over je inkomsten.

Betaalmomenten

Op basis van de gegevens die je bij de start van je onderneming invult op het formulier “Startende onderneming” kan de Belastingdienst een voorlopige aanslag opleggen. Bij bestaande ondernemingen kan de Belastingdienst een voorlopige aanslag opleggen op basis van de inkomsten in voorgaande jaren. Je kunt ook zelf om een (aanpassing van de) voorlopige aanslag vragen. De voorlopige aanslag kan ineens of in maandelijkse termijnen in betreffende jaar voldaan worden.

Na afloop van het jaar dient u een aangifte inkomstenbelasting in waaruit blijkt hoeveel inkomstenbelasting je over het jaar verschuldigd bent. Meestal ontvang je hierover automatisch bericht. De reeds betaalde of ontvangen bedragen op voorlopige aanslagen wordt hiermee verrekend.

De Belastingdienst legt naar aanleiding van de aangifte een aanslag op, op grond waarvan je belasting betaalt.

Uitstel voor het doen van aangifte

Wanneer je een aangiftebrief hebt ontvangen dien je voor de uiterste inleverdatum aangifte bij de Belastingdienst te doen. Deze datum staat op de aangiftebrief. Lukt het niet om op tijd aangifte te doen? Dan kun je schriftelijk uitstel aanvragen.

Niet of niet op tijd aangifte doen

Wanneer je niet of niet op tijd aangifte doet loop je kans een boete te krijgen. De Belastingdienst kan daarnaast ook een schatting van je inkomen maken en op basis daarvan een aanslag opleggen (eveneens met boete)