ZZP Zonder Zorgen

Middeling

Heb je een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaal je waarschijnlijk meer belasting dan wanneer je dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. Je kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. 

Hoe werkt middeling?

Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door 3. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen - bereken je per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kun je een belastingteruggaaf krijgen. 

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak').
  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijg je een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat je je verzoek hebt gedaan? Dan mag je hier misschien langer over doen. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
  • Je stuurt je berekening van de middelingsteruggaaf mee met je schriftelijke verzoek om middeling.
  • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan wordt bij de berekening ervan uitgegaan dat je inkomen uit werk en woning € 0 is.