ZZP Zonder Zorgen

Toeslagen

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kun je hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen:

  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering;
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van je kinderen;
  • huurtoeslag, een bijdrage in je huurkosten;
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Hoogte van je toeslag

Om de hoogte van uw toeslag te berekenen worden de volgende personen en hun inkomen meegeteld: 

  • jezelf;
  • je eventuele toeslagpartner;
  • eventuele medebewoners voor de huurtoeslag.

Voor zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag telt je vermogen ook mee. 

Toeslag aanvragen

Als je een toeslag wilt krijgen, moet je deze zelf aanvragen met "Mijn toeslagen". Alleen het kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen.

Je hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Als je aan de voorwaarden blijft voldoen, krijg je de toeslag het volgende jaar vanzelf. 

Toeslag wijzigen

Als er iets verandert in je situatie, kan de hoogte van je toeslag veranderen. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen, verhuizen of als je minder gaat verdienen. Je moet wijzigingen in je situatie aan de Belastingdienst doorgeven. Geef je wijzigingen binnen 4 weken aan hen door. 

Toeslag stopzetten

Je kunt je toeslag op elk moment stopzetten. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je het teveel ontvangen bedrag zult moeten terugbetalen.