ZZP Zonder Zorgen

Meeste gebruikelijke fiscale ondernemersfaciliteiten

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op je winst en bestaat uit:

 • zelfstandigenaftrek;
 • startersaftrek;
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • meewerkaftrek;
 • stakingsaftrek.

Je kunt ondernemersaftrek krijgen als je ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Ben je medegerechtigde, dan krijg je deze aftrek niet.

Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste aftreksoorten: 

Zelfstandigenaftrek

Je krijgt de zelfstandigenaftrek als je voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • je bent ondernemer;
 • je voldoet aan het urencriterium.

Je krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde. 

Startersaftrek

Je krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen;
 • je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek;
 • er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een B.V.

Stakingsaftrek

Heb je je hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat je de onderneming hebt verkocht? Dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. Je mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden aan een maximum. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig je te laten adviseren. 

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. je krijgt deze vrijstelling wanneer je ondernemer bent. Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2013, 2014 en 2015 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. Je moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek. Het gaat bij ZZP’ers dan in de regel om:

 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
 • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450,-- per stuk kosten.