ZZP Zonder Zorgen

Omzetbelasting

Kleineondernemersregeling

Is je omzet per jaar €20.000,-- of minder exclusief BTW? Dan kun je met behulp van de kleineondernemersregeling geen BTW in rekening brengen aan je klanten.

Minder administratieve verplichtingen

Moet je in een jaar € 1.345,-- of minder BTW betalen? Dan hoef je helemaal geen BTW meer te betalen. Verwacht je dit ook de komende jaren? Je kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen BTW-aangifte meer te doen.

Omzetbelasting bij gebruik privé auto voor zakelijke doeleinden

Gebruik je een auto die tot je privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Dan kun je de BTW over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Kilometeradministratie

Houd je een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kun je met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kun je berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet.

Geen kilometeradministratie

Heb je geen kilometeradministratie? Dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet je aan het einde van het jaar de afgetrokken BTW corrigeren wegens het privégebruik. Dit doe je door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) aan te geven als verschuldigde BTW.