ZZP Zonder Zorgen

Tarieven fiscale ondernemersfaciliteiten

Zelfstandigenaftrek maximaal € 7.280 (AOW gerechtigd € 3.640)   *1
Startersaftrek                                   € 2.123 (AOW gerechtigd € 1.062)
Stakingsaftrek maximaal    € 3.630   *2
MKB-vrijstelling                             

1% van de grondslag

(winst -/- ondernemersaftrek)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Tussen               en                       Aftrek
- € 2.300 -
€ 2.300 € 55.745 28%
€ 55.745 € 103.231 € 15.609
€ 103.231 € 309.693

€ 15.470 -/ 7,56% van de investering

boven € 103.231

€ 309.693 - -

 *1 De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

*2 Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden aan een maximum.

Maakte u eerder gebruik van de stakingsaftrek of van de stakingsvrijstelling van vóór 2001? Dan wordt de stakingsaftrek beperkt door de stakingsaftrek of stakingsvrijstelling die u eerder hebt gehad.

Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig je te laten adviseren.