ZZP Zonder Zorgen

Urencriterium

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kun je in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet je voldoen aan het urencriterium of het verlaagd urencriterium.

Voorwaarden urencriterium

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Je besteedt 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je je werk als ondernemer vanwege zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Ben je niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat je in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet je toch minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en) besteden. Je mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent.

Welke uren tellen mee?

Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten. Tijd die je bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van je administratie of het maken van je zakelijke website, tel je mee voor het urencriterium. Je moet de hoeveelheid tijd die je aan je onderneming besteedt wel kunnen aantonen.